Domovská stránka

Produkty a služby

V ŘECKÉ MYTOLOGII JE APOLLO BŮH PROROCTVÍ A UMĚNÍ. VE SVĚTĚ FINANCÍ APOLLO PŘEDSTAVUJE MODULÁRNÍ PLATFORMU PRO HOLISTICKÉ PLÁNOVÁNÍ, VYKAZOVÁNÍ, ANALÝZY A KONSOLIDACI.

 

Aplikace APOLLO byla vyvinuta na základě dlouholetých zkušeností s poradenstvím v oblasti FP&A a na základě potřeb konkrétních zákazníků. Zaměřuje se na výkon, profesionální a technologickou flexibilitu s orientací na koncového uživatele. APOLLO nabízí všechny standardní funkce pro práci CFO: plánování, reporting, simulace, analýzu i konsolidaci a také speciální funkce pro řízení a optimalizaci: pracovní postupy, kokpity a predikce. APOLLO je modulární a předem nakonfigurované. To našim zákazníkům umožňuje dosáhnout nejvyšší návratnosti investic.

 

Ve zkratce: APOLLO je modulární řešení, které integruje již připravený obsah a dále je v rámci implementačního projektu konfigurovatelné pro zákaznické prostředí.

 

Kromě základní logiky a metodických prvků jsou dalšími nezbytnými součástmi APOLLO předdefinované plánovací formuláře, reporty a analýzy, které jednak zvyšují efektivitu implementačního projektu, radikálně zkracují jeho průběh a zlepšují výslednou kvalitu nového systému.

Efektivní
procesy

díky inovativním workflows

Informovaní rozhodovatelé

díky moderním algoritmům

Rychlá implementace

díky předem
připravenému obsahu

APOLLO snižuje náročnost a délku implementace. Navíc je zachována flexibilita, aby bylo možné reagovat na nové nebo rozšířené požadavky. S každou novou verzí se toto softwarové řešení rozšiřuje o nové moduly, které byly vyzkoušeny a testovány v praxi.

 • Hotové moduly pro standardizované požadavky (např. finanční plánování).
 • Jednoduché rozšíření pro individuální požadavky.
 • Flexibilní konektory pro připojení jednotlivých modulů.

BUSINESS ANALYTIKA – INDIVIDUÁLNĚ, ALE SNADNO A RYCHLE

Standardní nástroje obchodní analýzy bývají dosti rigidní a nepružné. Individuální řešení lze naproti tomu většinou dodat jen s velkým úsilím a dlouhými dodacími lhůtami.

A to je přesně moment, kdy přichází na řadu APOLLO: Modulární řešení kombinuje vysoký stupeň prefabrikace s enormní přizpůsobivostí – zkrátka: syntéza flexibility a široké škály aplikací. Jednotlivé moduly lze libovolně kombinovat a funkce pro řízení každého modulu jsou již kompletní a lze je ihned používat.

 

 

ZRYCHLENÍ KONTROLNÍCH PROCESŮ, ZVÝŠENÍ TRANSPARENTNOSTI A ZLEPŠENÍ KVALITY VÝSLEDKŮ

APOLLO využívá zavedené technologie IBM Planning Analytics with Watson (plánování, výkaznictví a finanční konsolidace), IBM SPSS (prediktivní analytika), IBM CPLEX (matematická optimalizace) a XLCubed IBCS Reporting (analytické výkaznictví a vizualizace).

 • Kombinace technického best practice a metodických zkušeností podporuje všechny zaměstnance zapojené do procesu řízení financí.
 • Individuální řešení lze pokrýt modulární konfigurací a individuálními úpravami.
 • Uživatelsky orientované pracovní rozhraní a ověřené pracovní postupy provádějí uživatele celým systémem.
 • Řešení mohou být dodána rychle.

VIZUALIZUJTE SVÁ DATA – KDYKOLIV A KDEKOLIV!

Přehledy, které si vyberete, a jakýkoli řídicí panel, který používáte, reagují a jsou okamžitě dostupné na mobilních zařízeních. Dělejte správná rozhodnutí všude – ať už na stolním počítači v kanceláři nebo na cestách na svých mobilních zařízeních! S APOLLO máte nejen přehled o cílech, ale také o jejich dosahování a vedete tak svou společnost k úspěchu

 

ARCHITEKTURA APOLLO

S naším softwarovým řešením jsou poskytovány technologie i business obsah (např. integrované plánování, obchodní plánování apod.). Řešení lze provozovat buď v cloudu, nebo v režimu on – premise. Vysoký stupeň integrace na primární systémy (např. SAP ERP, Microsoft Navision apod.) je běžný a lze jej implementovat pomocí externích datových zdrojů nebo prostřednictvím dalších rozhraní (např. APOLLO SAP Connector).

Vývoj na zakázku

Kromě implementace hotového standardního nástroje APOLLO jsme schopni pokrýt vaše specifické potřeby i zakázkovým vývojem.

Naši konzultanti, vývojáři a projektoví manažeři mají mnohaleté zkušenosti s dodávkami projektů na klíč. Jsou připraveni:

 • zanalyzovat a namodelovat vaše požadavky a potřeby,
 • navrhnout systém v technologii IBM PA (TM1),
 • implementovat navržený systém,
 • rozjet efektivně jeho rutinní využívání.

Při analýze potřeb a požadavků vycházíme z vašeho hodnotového řetězce (value chain). K němu pak doplňujeme modely:

 • věcných (nejčastěji finančních),
 • procesních,
 • datových,
 • organizačních,
 • bezpečnostních

atributů prováděných činností, které mají být novým systémem podporovány.

Na základě analytických modelů navrhneme technické řešení nového systému:

 • datové struktury,
 • integraci s dalšími informačními systémy,
 • logiku datových transformací,
 • uživatelské rozhraní,
 • přístupová práva uživatelů.

Během implementace dbáme na to, aby se uživatelé mohli co nejdříve se systémem seznámit a ovlivnit jeho finální podobu. Implementace systému je vždy zakončena důkladným testováním podle scénářů odvozených z modelů vytvořených během fází analýzy a návrhu.

Smyslem naší práce není „vyvinutý systém“, ale „používaný systém“. Součástí našich projektů je proto fáze baby-sittingu, intenzivní podpory uživatelů při zahájení rutinního provozu systému. Cílem je naučit uživatele maximálně využívat systém pro řešení svých pracovních úkolů a poznat všechna jeho zákoutí.

Pro řízení projektů využíváme metodiky vycházející z principů PRINCE2. Základem každého projektu jsou defino-vané:

 • produkty,
 • procesy,
 • role, tvořící organizační strukturu.

Nezbytnými řídicími procesy všech našich projektů jsou:

 • řízení postupu,
 • řízení kvality,
 • řízení komunikace,
 • řízení rizik,
 • řízení změn,
 • řízení problémů.

Ty zajišťují včasnou a kvalitní dodávku.