Domovská stránka

druhý domov aplikace


postavené na IBM Planning Analytics

Finanční
řízení je
naše vášeň!

Našim hlavním cílem je přinášet transparentnost a jednoduchost do procesu řízení financí, usnadňovat a zpřesňovat jejich plánování a pomáhat s měřením finanční efektivity ve všech směrech. Kromě toho našim zákazníkům nabízíme širokou škálu zkušeností a znalostí – ať už metodických nebo technických. Přenos know-how a aplikace best practice je u nás samozřejmostí.

V průběhu naší praxe jsme měli možnost pracovat s technologiemi od různých dodavatelů, které jsou primárně určeny pro nasazení v oblasti financí a jejich řízení. Tyto zkušenosti nám daly možnost jednotlivé platformy průběžně srovnávat a dalším zákazníkům tak doporučovat tu nejvhodnější. Dlouhodobě nás však tento proces dovedl ke zjištění, že vytváření nového systému pro podporu finančního řízení a plánování „od nuly“ a „na zelené louce“ může být z hlediska poměru cena vs výkon pro zákazníka relativně neefektivní a přenos best practice do nové aplikace může být leckdy obtížný. A pak jsme poznali APOLLO …

Integrované, předkonfigurované, pružně rozšiřitelné a rychle implementovatelné moduly.

postaveno na IBM Planning Analytics

Integrované plánování
Reporty & Analýzy
Predikce & Optimalizace
Finanční konsolidace

Báze: P/L & Reporting

Top-down a bottom-up
Plánování začněte kdekoliv

Řízení rozvahy

Plánování bilance
Odvození peněžních toků
Plánování KPI

Řízení prodejů

Plánování objemů a cen
Podmínky
Simulace

Řízení nákladů

Výchozí hodnoty
Interní alokace nákladů
Interní objednávky

Řízení HR

Sestavení plánů
Zabezpečení
Objemové a nákladové dopady

Řízení investic

Workflow
Odpisy
Simulace

Prognózování

Prediktivní plánování
se statickým řízením
Integrace do všech modulů APOLLO

Materiál & Zboží

Klíčové hodnoty
a plánování limitů
Inventarizační analýzy

Integrované plánování
Reporty & Analýzy
Predikce & Optimalizace
Finanční konsolidace

Finanční řízení

Plánování a peněžní toky
(nájmy, půjčky, atd.)
Integrace do finančního plánování

Řízení podniku

Plánování intercompany
Eliminace vztahů vč. veta
Manažerská konsolidace

Nastavování cílů

Plánování benchmarků/driverů
Rekonsolidace top-down/bottom-up

Řízení projektů

Plánování velkých projektů
Integrace do finančního plánování

Řízení SCM

Plánování nabídky a poptávky
Plánování zdrojů

Konsolidace

Koncernové uzávěrky podle HGB,
IAS/IFRS
Swiss-GAAP a US-GAAP

Optimalizace plánování

Matematická optimalizace
Integrace do všech modulů APOLLO

Řízení hotovosti/peněz

Plánování driverů - pro posky-
tovatele finančních služeb
Simulace strestestů

Našim zákazníkům nabízíme dlouholeté zkušenosti s controllingem a vývojem softwaru s mnoha úspěšně realizovanými projekty. S využitím aplikace APOLLO přinášíme nejvýkonnější platformu na trhu se všemi standardními funkcemi pro práci CFO. APOLLO je modulární a předem nakonfigurované – kombinuje tak rychlou implementaci      s maximální flexibilitou.

Efektivní
procesy

díky inovativním workflows

Informovaní rozhodovatelé

díky moderním algoritmům

Rychlá implementace

díky předem
připravenému obsahu

Využití IBM Planning Analytics

Založeno na vedoucí technologii vysoce ceněné ze strany BARC

Levné, rychlé a přesto perfektně padnoucí

Rozsáhlá prefabrikace s mnoha standardními funkcemi a zároveň snadnou přizpůsobitelností

Standardní funkce pro potřeby CFO

Potřeby CFO: plánování, reportování, analyzování a konsolidace

Speciální funkce pro řízení a optimalizaci

Workflow, kokpity, prognózy a optimalizace

Minimální riziko:
Myslete ve velkém, začněte s málem

Moduly lze postupně rozšiřovat

Rychlé a individuální přizpůsobení

Jednoduše přizpůsobitelné
i speciálním individuálním požadavkům