Domů / Produkty & služby / AMADEUS

AMADEUS

AMADEUS pomáhá snadné administraci metadat
v APOLLO

AMADEUS: efektivní, uživatelsky přívětivý a stabilní nástroj, který nahrazuje složitou a k chybám náchylnou údržbu struktur v prostředí MS Excel a souborů CSV.

ERP systémy obvykle neposkytují data ve strukturách potřebných pro controlling. V důsledku toho je třeba investovat mnoho práce a know-how v controllingových a odborných oddělení do obohacování metadat pro systémy finančního řízení. Aby byly tyto dodatečné struktury flexibilní, jsou obvykle vytvářeny v Excelu, upravovány a následně poskytovány jako soubor CSV, například pro plánovací systém.

Tento složitý proces provází řada problémů, které AMADEUS elegantně a zároveň efektivně řeší.

AMADEUS byl vyvinut pro intuitivní použití – uživatelsky přívětivé, přehledné menu a schopnost obsluhovat více uživatelů. AMADEUS zajišťuje strukturální integritu, zpřehledňuje interakci, minimalizuje chyby a tím usnadňuje proces údržby.

AMADEUS ZVLÁDNE VŠECHNY TYPICKÉ VÝZVY STRUKTURÁLNÍ ÚDRŽBY PLATFORMY IBM PLANNING ANALYTICS

Typické problémy

 • Podkladové soubory (Excel, CSV) obsahující metadata musí být zpracovány velmi pečlivě
 • Chyby v podkladových souborech lze odhalit až po jejich nahrání do systému
 • Interakce metadat se strukturami z jiných zdrojů (např. SAP) se ukáže až po importu do databáze. Obvykle je potřeba provést několik pokusů, dokud nejsou struktury správné
 • Odstraňování problémů je časově náročné
 • Zpracování několika zaměstnanci je těžkopádné
 • Ruční změny se nezaprotokolují; změny nelze vysledovat ani vrátit zpět
 • Ke kopírování struktur je zapotřebí několika zdlouhavých kroků
 • Rozšíření struktur a metadat jsou drahá
 • Přidávání nových vlastností a atributů vyžaduje úpravy procesů načítání z databází
 • Jednotlivé dílčí procesy zvyšují náročnost celkové technické údržby

Řešeno s AMADEUS

 • AMADEUS je uživatelsky přívětivý; struktury lze upravovat pomocí drag & drop
 • Struktury ze zdrojových systémů, jako je SAP, lze automaticky importovat do AMADEUS a tam případně dál ručně doplňovat
 • Výsledky jsou okamžitě viditelné a lze je přenést 1:1 do databáze IBM Planning Analytics
 • S AMADEUS může pracovat několik uživatelů současně
 • Strukturu a atributy lze upravovat najednou
 • Struktury a atributy lze přidávat, udržovat nebo kopírovat snadno a rychle jediným kliknutím
 • AMADEUS podporuje architektury s několika vývojovými, testovacími a produkčními vrstvami
 • Pro práci s AMADEUS potřebuje uživatel pouze internetový prohlížeč

Optimalizováno pro IBM Planning Analytics

 • AMADEUS může upravovat struktury pro jakoukoli databázi OLAP a je optimalizován pro IBM Planning Analytics
 • AMADEUS kontroluje struktury pro použití v IBM Planning Analytics – například jedinečnost aliasů
 • AMADEUS lze použít k nastavení pořadí dimenzí v OLAP kostkách IBM Planning Analytics
 • Obsahuje TI procesy pro import struktur z AMADEUS do IBM Planning Analytics
 • AMADEUS se rychle nastavuje; dimenze lze kompletně převzít z IBM Planning Analytics

VYUŽÍVEJTE ZKUŠENOSTI Z VÍCE NEŽ 1000 KONZULTAČNÍCH PROJEKTŮ – VYUŽIJTE AMADEUS!

Obr.: Organizační struktura udržovaná s AMADEUS: barevné označení zprůhlední zdroj struktur a zpřehlední jejich vzájemné působení.

AMADEUS LZE INTEGROVAT DO JAKÉKOLI IT INFRASTRUKTURY

AMADEUS vyžaduje bezplatný webový server Apache Tomcat verze 6.0 nebo vyšší pro poskytování webové aplikace a databázi MS SQL verze 2008 nebo vyšší (jakákoli edice, např. bezplatná Express Edition) pro ukládání dat. Uživatel pracuje s AMADEUS přes internetový prohlížeč.

Podporovány jsou všechny běžné prohlížeče.

Microsoft Internet Explorer verze 10.0 nebo vyšší, Mozilla Firefox verze 20.0 nebo vyšší a Google Chrome verze 35 nebo vyšší.

FUNKCE A VÝHODY

Rádi vám poradíme a nabídneme nejlepší možné řešení pro váš projekt. Kontaktujte nás!

> Zrychlená a zjednodušená údržba struktur a metadat
> Přenos stávajících dimenzí z IBM Planning Analytics
> Přidejte atributy rychle a snadno – bez přizpůsobování TI procesů
> Časově náročné odstraňování problémů v procesu importu metadat již není nutné díky optimalizovaným TI procesům
> Vylepšená údržba struktur pomocí užitečných funkcí, jako je kopírování hierarchie nebo atributů
> Zpracování změn je okamžitě viditelné v systému
> Veskeré změny jsou zaznamenány v rámci protokolu změn
> Na strukturách může pracovat několik zaměstnanců; každý pouze ve své hierarchii, dokonce i v jedné dimenzi