Domů / Produkty & služby / MOSAIK

MOSAIK

osvědčený integrační portál pro aplikaci APOLLO a řešení IBM Planning Analytics

Velkou výhodou TM1 Web je vysoká flexibilita při vytváření řešení pro plánování a reporting. Některé funkce v TM1 Web však lze implementovat pouze v omezené míře. Uživatelé proto často přistupují k aplikacím třetích stran nebo vyvíjejí své vlastní aplikace, sestavy a vizualizace založené na různých webových technologiích. MOSAIK dokáže přesně postihnout všechny tyto požadavky.

MOSAIK – PŘEHLEDNÁ NAVIGACE A STABILITA

Pomocí MOSAIK lze existující webové fomuláře IBM Planning Analytics, webové aplikace od poskytovatelů třetích stran a volně naprogramované webové stránky kombinovat a synchronizovat na jedné stránce. To vytváří optimální rozhraní pro všechny uživatele. Celá správa dat probíhá na serveru TM1 a lze ji zde přizpůsobit individuálním potřebám každého uživatele. Externí navigační lišta zajišťuje volnou navigaci podle datového modelu, logická posloupnost tzv. websheetů je uložena na serveru TM1 namísto nepropojených websheetů a tyto formuláře tak neztrácejí žádnou funkčnost.

Všechny vestavěné funkce IBM Planning Analytics, které jsou dostupné kliknutím pravým tlačítkem, jako je například spreading, jsou plně podporovány. To snižuje složitost celého řešení, umožňuje flexibilní ovládání webových listů a zrychluje aplikaci jako takovou. Zlepšuje se také udržovatelnost jednotlivých websheetů a s tím spojená stabilita celého systému.

Prostředí MOSAIK

V MOSAIK je každá stránka rozdělena na oblasti, přičemž každé oblasti je přidělen websheet nebo obsah z jiného řešení. Připojení a konfigurace probíhá v databázi TM1. Uživatel se může rozhodnout, z jakého obsahu bude zobrazená stránka sestávat: zda má být použito základní nastavení rozměrů, nadpisy a z kolika dlaždic se má stránka skládat.

Rozdělení obsahu do bloků na úvodní stránce. K dispozici je devět různých webových formulářů nebo částí řešení, které jsou ovládány a synchronizovány prostřednictvím centrálního nastavení v záhlaví. Kromě toho lze informace zobrazit v patičce.

CHYTRÁ NAVIGACE

Pomocí navigátoru se uživatel pohybuje vždy ve stabilním kontextu. Během plánování se například uživatel vždy pohybuje ve zvoleném scénáři a plánovacím roce.

INDIVIDUÁLNÍ LANDING PAGE

Další funkcí MOSAIK je Landing Page Designer. Každou z dříve nakonfigurovaných stránek může uživatel upravit a zpřístupnit ostatním. MOSAIK tak nabízí hotový rámec, který uživatelům IBM Planning Analytics umožňuje vytvářet individuálně přizpůsobená řešení, aniž by se museli vzdát flexibility a funkcí nástrojů, na které jsou zvyklí..

PŘEHLED FUNKCÍ A VÝHOD MOSAIK

Rádi vám poradíme a nabídneme nejlepší možné řešení pro váš projekt. Kontaktujte nás!

> Atraktivní design
> Vlastní vstupní stránky a postranní panely
> Pohodlná integrace přepínacích funkcí
> Interakce propojených oblastí
> Export formulářů a sestav do souboru

> Velmi snadná tvorba
> Automatické škálování
> Minimální úsilí na zaučení a údržbu
> Lze použít pro všechny webové aplikace IBM Planning Analytics