Domů / Produkty & služby

Produkty

V ŘECKÉ MYTOLOGII JE APOLLO BŮH PROROCTVÍ A UMĚNÍ. V NAŠEM POJETÍ PŘEDSTAVUJE APOLLO MODULÁRNÍ PLATFORMU PRO HOLISTICKÝ PŘÍSTUP K PROCESŮM PLÁNOVÁNÍ, VYKAZOVÁNÍ, ANALÝZY DAT A KONSOLIDACE.

Společnosti všech velikostí a zaměření by ve svém vlastním zájmu měly plánovat, simulovat a posléze analyzovat svoji finanční budoucnost. Při těchto činnostech probíhá v pravidelných intervalech porovnávání skutečnosti a výhledů a příprava operativních i strategických plánů. Simulace vývoje a optimalizace pak zajišťují, že plány berou v úvahu všechny relevantní údaje.

Aplikace APOLLO byla vyvinuta na základě dlouholetých poradenských zkušeností v oblasti FP&A a vychází z potřeb reálných zákazníků. Zaměřuje se na výkonnost, odbornou a technologickou flexibilitu a orientuje se na koncového uživatele. APOLLO nabízí všechny standardní funkce potřebné pro práci CFO: plánování, reporting, simulace, analýzy a konsolidace, stejně jako speciální funkce pro řízení a optimalizaci procesů: workflow, kokpity a predikce. APOLLO je modulární a předem nakonfigurované – tímto způsobem dosahujeme nejvyšší návratnosti investic pro naše zákazníky.

je modulární řešení s integrovaným obchodním obsahem.
Jednotlivé moduly lze libovolně kombinovat a funkce pro řízení obchodu každého modulu jsou již kompletní a lze je ihned používat.

aTWU umožňuje snadné stahování dat pro offline plánování
a opětovné nahrání do APOLLO.

S MOSAIK máte řešení pro optimální vizualizaci a decentralizovaný přístup k vašim datům díky řízené uživatelské zkušenosti.

SAP Connector zabezpečuje skutečné obousměrné rozhraní. 

AMADEUS ukončuje frustraci z údržby datového modelu.

S aTOP proaktivně řídíte své systémy a procesy a zajišťujete trvale vysoký výkon a optimální provoz.